Make your own free website on Tripod.com

[ SLIKE 2004 ][ Stare slike ][ Ekipno 2003 ][ Liman 2004 ][ Slike 2006 ]

 

S
L
I
K
E

2
0
0
4

Škola kajaka Škola kajaka Ekipa 2004 Višnjićevo Pioniri 2000 m K-2 500 kadeti
Šoti Jožef K-1 1000 m K-2 1000 m K-1 1000 m K-2 200 m K-1 500 kadeti

 

[ SLIKE 2004 ][ Stare slike ][ Ekipno 2003 ][ Liman 2004 ][ Slike 2006 ]